Hasičský záchranný sbor

Teva Czech Industries s.r.o.

Vítejte na stránkách našeho sboru.

O Nás

Jsme zřízení farmaceutickou firmou Teva Czech Industries s.r.o., která vyrábí farmaceutické výrobky pro celý svět.

Naše činnost zahrnuje od výjezdové činnosti přes preventivní požární kontroly objektů až po školení zaměstnanců o požární ochranně.

Co je Hasičský záchranný sbor podniku?

Hasičský záchranný sbor podniku (dále jen "HZS podniku") je jednotka požární ochrany, zřizovaná právnickými osobami nebo podnikajícími fyzickými osobami, které provozují činnosti se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím, a činnost v těchto jednotkách vykonávají zaměstnanci právnických osob nebo podnikajících fyzických osob jako své povolání v pracovním poměru.

Službu v jednotce HZS podniku vykonávají zaměstnanci HZS podniku, jejichž pracovně právní vztah se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, ve znění pozdějších předpisů. Zaměstnanci, obdobně jako příslušníci, mohou mít dobu služby rozvrženu rovnoměrně nebo nerovnoměrně.

Organizace směny je obdobná jako u jednotky HZS kraje, pouze s tím rozdílem, že početní stavy směny se stanovují s ohledem na míru požárního nebezpečí areálu podniku, resp. technologie.

O Tevě

Více se dozvíte na oficiálních stránkách Teva.cz .

Kontakt

Teva Czech Industries s.r.o.
Ostravská 29
747 70 Opava-Komárov
Česká republika

velitel jednotky
Ing. Pavel Kukelka
pavel.kukelka@tevapharm.cz
tel.: +420 553 644 913

Návštěvní kniha

Odkazy