Neoficiální stránky Hasičského záchranného sboru společnosti Teva Czech Industries s.r.o Poslední aktualizace stránek proběhla 21.1.2013 Návštevní kniha
 

Pocet prístupu na stránky:

Pocítadlo.cz
 

O společnosti TEVA Teva Czech Industries s.r.o

Společnost TEVA Teva Czech Industries s.r.oo., dříve zná- má jako Galena, je význa-mným farmaceutickým vý-robcem s velmi dlouhou historií. Její sídlo se nachází na severovýchodě České republiky v Opavě-Komárově.

 

Produkty splňují uznávané standardy kvality a jsou exportovány do řady zemí celého světa, včetně USA a západní Evropy. Na úspěších společnosti a plnění ná- ročných cílů se podílí více než 1500 zaměstnanců. V r. 2006 se společnost stala součástí nadnárodní skupiny Teva

TechnickýpPopis našeho prvního výjezdového vozu Mercedes Benz Atego CAS -20.

Rychlé odkazy:
Asociace velitelů HZSPPožáry.cz

 

 

Aktuální dění v Hasičském záchraném sboru:

21.1.2013
Nová statistika událostí za rok 2012 zde...

27.9.2012
Taktické cvicení v areálu TEVA CZECH INDUSTRIES s.r.o.

 

V areálu nasí spolecnosti se v mesíci zárí uskutecnilo cvicení jednotek pozární ochrany a to v rámci naplnování programu prevence závazných havárií,. Tématem cvicení byl simulovaný únik nebezpecné látky skladované v jednom z úlozist horlavých kapalin umísteních v areálu spolecnosti. Pri cerpání toluenu do nádrze ve výrobním objektu doslo k podélnému prasknutí potrubí a tím následne k úniku Toluenu do záchytné jímky. Po dosazení hranicní koncentrace horlavých par doslo k iniciaci cidla detekce plynu a par a následne k prenosu této informace na operacní stredisko HZS TCI. Sluzba na operacním stredisku na místo události vyslala jednotku HZS TCI a o jejím výjezdu informoval KOPIS HZS MSK. Po prijezdu na místo události byl proveden pruzkum, na jehoz základe pozádal velitel zásahu KOPIS o vyslání posilové jednotky. Velitel zásahu narídil vytycení nebezpecné zóny a urcil skupinu dvou hasicu k príprave ke vstupu do této zóny v pretlakových protichemických oblecích, a to za úcelem provizorní opravy potrubí a zabránení dalsímu úniku látky. Po príjezdu posilové jednotky HZS MSK stanice Opava a vytvorení jistící skupiny, byla skupina dvou hasicu v ochranných oblecích vyslána do nebezpecené zóny. Jednotka HZS MSK stanice Opava vybudovala stanoviste dekontaminace vybavené dekontaminacní sprchou a vytvorila dva C proudy s deflektory k zamezení sírení mraku horlavých par. Po zastavení úniku bylo rozhodnuto o odcerpání nebezpecné látky do havarijních nádob za pouzití cerpadla s pohonem na stlacený vzduch. Bylo vytvoreno kruhové zemnení cerpadla, hadic a havarijních nádob a látka byla odcerpána. Skupina hasicu v protichemických pretlakových oblecích byla po opustení nebezpecné zóny dekontaminována. Cvicením bylo dosazeno stanoveného cíle, a po jeho ukoncení byly rozebrány více ci méne závazné negativní skutecnosti, jenz by v reálu mohly ohrozit úspesné zvládnutí mimorádné události.

FOTOGALERIE ZDE...

 

©2009 HZS Teva Toto jsou neoficiální stránky Hasičského záchranného sboru společnosti.