Neoficiální stránky Hasičského záchranného sboru společnosti Teva Czech Industries s.r.o Poslední aktualizace stránek proběhla 10.10.2012 Návštevní kniha

 

 

O společnosti TEVA Teva Czech Industries s.r.o

Společnost TEVA Teva Czech Industries s.r.oo., dříve zná- má jako Galena, je význa-mným farmaceutickým vý-robcem s velmi dlouhou historií. Její sídlo se nachází na severovýchodě České republiky v Opavě-Komárově.

 

Produkty splňují uznávané standardy kvality a jsou exportovány do řady zemí celého světa, včetně USA a západní Evropy. Na úspěších společnosti a plnění ná- ročných cílů se podílí více než 1500 zaměstnanců. V r. 2006 se společnost stala součástí nadnárodní skupiny Teva

TechnickýpPopis našeho prvního výjezdového vozu Mercedes Benz Atego CAS -20.

Rychlé odkazy:
Asociace velitelů HZSPPožáry.cz

 

 

Aktuální dění v Hasičském záchraném sboru:

27.9.2012
Taktické cvicení v areálu TEVA CZECH INDUSTRIES s.r.o.

 

V areálu naší společnosti se v měsíci září uskutečnilo cvičení jednotek požární ochrany a to v rámci naplňování programu prevence závažných havárií,. Tématem cvičení byl simulovaný únik nebezpečné látky skladované v jednom z úložišť hořlavých kapalin umístěních v areálu společnosti. Při čerpání toluenu do nádrže ve výrobním objektu došlo k podélnému prasknutí potrubí a tím následně k úniku Toluenu do záchytné jímky. Po dosažení hraniční koncentrace hořlavých par došlo k iniciaci čidla detekce plynu a par a následně k přenosu této informace na operační středisko HZS TCI. Služba na operačním středisku na místo události vyslala jednotku HZS TCI a o jejím výjezdu informoval KOPIS HZS MSK. Po přijezdu na místo události byl proveden průzkum, na jehož základě požádal velitel zásahu KOPIS o vyslání posilové jednotky. Velitel zásahu nařídil vytyčení nebezpečné zóny a určil skupinu dvou hasičů k přípravě ke vstupu do této zóny v přetlakových protichemických oblecích, a to za účelem provizorní opravy potrubí a zabránění dalšímu úniku látky. Po příjezdu posilové jednotky HZS MSK stanice Opava a vytvoření jistící skupiny, byla skupina dvou hasičů v ochranných oblecích vyslána do nebezpečené zóny. Jednotka HZS MSK stanice Opava vybudovala stanoviště dekontaminace vybavené dekontaminační sprchou a vytvořila dva C proudy s deflektory k zamezení šíření mraku hořlavých par. Po zastavení úniku bylo rozhodnuto o odčerpání nebezpečné látky do havarijních nádob za použití čerpadla s pohonem na stlačený vzduch. Bylo vytvořeno kruhové zemnění čerpadla, hadic a havarijních nádob a látka byla odčerpána. Skupina hasičů v protichemických přetlakových oblecích byla po opuštění nebezpečné zóny dekontaminována. Cvičením bylo dosaženo stanoveného cíle, a po jeho ukončení byly rozebrány více či méně závažné negativní skutečnosti, jenž by v reálu mohly ohrozit úspěšné zvládnutí mimořádné události.

FOTOGALERIE ZDE...

 

©2009 HZS Teva Toto jsou neoficiální stránky Hasičského záchranného sboru společnosti.